Hiperpowierzchnia | 16.06.2019 | Jerzy Zajączkowski | Luiza Zimermann | Andrzej Sobiepan

Tytuł wystawy zapożyczony został z ostatniego cyklu obrazów Andrzeja Sobiepana, jednego z trzech artystów biorących udział w wystawie.

Wszyscy budują powierzchnie obrazu różnymi technikami i materiałami. Luiza Zimermann kształtuje pole obrazu światłem i formą. Jerzy Zajączkowski kropką i jej multiplikacją. Andrzej Sobiepan tworzy płaskorzeźby i reliefy przetwarzając obraz kamienia szlachetnego.

Hiper oznacza nadmiar i wielowymiarowość dlatego tych troje artystów spotkało się na wspólnej wystawie aby na ścianach galerii POCO razem zbudować hiperpowierzchnię. 

Comments are closed.