SATELITY Jerzy Zajączkowski, 28.11.2014

Kolor, punkt, rytm, geometria, abstrakcja. Tych kilka słów najpełniej opisuje charakter twórczości Jerzego Zajączkowskiego. Jego malarstwo abstrakcyjne opiera się przede wszystkim na formach geometrycznych, kwadratach, kołach, trapezach i trójkątach, które łączy i zestawia. Tworzą się struktury, które poprzez nagromadzenie kształtów i kolorów, oddziałują na siebie, przenikają się wzajemnie, wpływając na ekspresję kompozycji.

Artysta buduje swoje obrazy za pomocą systemu gęsto rozmieszczonych punktów, które precyzyjnie maluje jedne obok drugich, pozwalając na grę współistniejących obok siebie kolorów. Konsekwentny rytm stworzony przez wielobarwne punkty oraz powtarzalność niektórych układów nadaje obrazom harmonię oraz dynamizm kolorystyczny.
Obrazy prezentowane na wystawie utraciły swój prymarny status dwuwymiarowości, na rzecz form bardziej rzeźbiarskich – geometryczne kształty wydostały się spoza lica płaskiego płótna, by zaistnieć w przestrzeni. Jerzy Zajączkowski na drodze poszukiwań twórczych odnalazł nowy sposób wypowiedzi, tworząc obrazy nie tylko na płótnie, ale na konstrukcjach zbudowanych z płyt metalowych, pleksi i płytach MDF.
Ewelina Kwiatkowska

Wystawa ma charakter retrospektywny, ukazującej wszechstronność autora i jego proces twórczy, który kształtuje się nieprzerwanie od 1997 roku kiedy to uzyskał dyplom z rzeźby na wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych, a w 2007 roku ukończył studia malarskie w Akademii Sztuk Pięknych w Monachium.

 28.11.2014, otwarcie godzina 19 00
Wystawa czynna wt – sb, 12 00 – 18 00
Do 10 .01.2015

Comments are closed.